Đầm bầu phối nơ thêu bướm duyên dáng – Xanh cổ vịt = 219.000 ₫ – EM XẤU